อบรมคอร์ส : การสร้างเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ด้วย Magento ณ จ.ขอนแก่น

อบรม : การสร้างเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ด้วย Magento ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ โรงแรมขวัญมอ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หลักสูตรนี้สอนคุณตั้งแต่พื้นฐาน โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนเว็บมาก่อน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ท่าน เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานระบบ Magento ทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้าน สามารถใช้งาน Magento ในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเขียนหน้าเว็บไซต์แบบ Responsive ได้ด้วยตนเอง