.WEBP คืออะไร ดีต่อเว็บไซต์อย่างไร

webp คืออะไร ดีต่อเว็บไซต์อย่างไร

.WEBP คืออะไร?

WebP คือรูปแบบไฟล์ภาพที่พัฒนาโดย Google มีคุณสมบัติที่เด่นคือการบีบอัดภาพด้วยคุณภาพที่เหมือนเดิมแต่ขนาดไฟล์น้อยลง สำหรับภาพแบบแถบสี (Lossless) และภาพแบบมีการสูญเสีย (Lossy) ทั้งยังรองรับการใส่ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และ Alpha Channel (คือการมีการกำหนดให้ส่วนหนึ่งของภาพเป็นโปร่งใส) ได้

.WEBP ดีต่อเว็บไซต์อย่างไร

WebP มีข้อดีในการใช้งานบนเว็บเพราะมันช่วยลดขนาดไฟล์ภาพได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพมาก ซึ่งส่งผลให้เว็บไซต์โหลดได้เร็วขึ้น และใช้แบนด์วิดท์น้อยลง รูปแบบ WebP มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่รับรู้ในนักพัฒนาเว็บและนักออกแบบกราฟิกว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์

WebP มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากรูปแบบไฟล์ภาพอื่น ๆ ดังนี้

การบีบอัด WebP มีความสามารถในการบีบอัดภาพได้ดีกว่ารูปแบบทั่วไปเช่น JPEG และ PNG ด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า นั่นหมายความว่าภาพ WebP มักจะมีขนาดไฟล์ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ ที่มีคุณภาพเดียวกัน

Alpha Channel WebP รองรับการบันทึกข้อมูล alpha channel หรือที่เรารู้จักกันในรูปแบบ Tranparent หรือภาพเป็นโปร่งใส เหมือนกับรูปแบบ PNG ให้คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับไฟล์ PNG ที่มีพื้นหลังโปร่งใส

Animation นอกจากนี้ WebP ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว (animations) ได้ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ GIF โดยที่มีขนาดไฟล์ที่เล็กลงและคุณภาพที่ดีขึ้น

การรองรับ แม้ว่า WebP จะเริ่มได้รับการรองรับจากเว็บเบราว์เซอร์หลาย ๆ ตัวแล้ว แต่ยังมีเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบางตัวที่ยังไม่รองรับ

สมรรถนะ เนื่องจากการบีบอัดของ WebP ทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็กลง มันสามารถช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล ลดการใช้แบนด์วิดท์ และเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ได้

การเลือกรูปแบบภาพเหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการและบริบทการใช้งาน แต่ WebP มักจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการแสดงภาพบนเว็บ

เว็บไซต์แปลงไฟล์รูปเป็น Webp ที่ Thaishopdsign แนะนำ

Cloudconvert.com/
Convertio.co/jpg-webp/