วิธีการใส่ ลายน้ำรูปภาพ สินค้า สำหรับ Magento 2

ลายน้ำรูปภาพ คืออะไร?

“ลายน้ำรูปภาพ” คือ สิ่งที่ใช้แสดงถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของรูปภาพ ซึ่งอาจเป็นโลโก้ร้านหรือลายเซ็นเจ้าของผลงาน เพื่อป้องกันการขโมยรูปภาพ โดยทั่วไปจะใส่ลายน้ำลงในรูปภาพก่อนที่จะโพสต์ลงในช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ เพื่อป้องกันการนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน การนำรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมาย

Thaishopdesign จะมาแนะนำฟีเจอร์ที่สามารถใส่ลายน้ำในรูปภาพสินค้า สำหรับเว็บไซต์ e-Commerce ที่สร้างโดย Magento 2 มีวิธีการ ดังต่อไปนี้

วิธีสร้าง ลายน้ำรูปภาพสินค้า

  • ให้เตรียมรูปลายน้ำของสินค้า แนะนำเป็นรูป .png พื้นหลังสีขาว ส่วนที่เป็น txt หรือ logo ของลายน้ำ ให้ใช้สีดำ
  • เมื่อเข้าระบบหลังร้านแล้ว ให้ไปที่ Content -> Configuration

ลายน้ำรูปภาพ

ทำการ Edit Store View
หากเป็นเว็บ 2 ภาษา ให้เลือก Edit ทั้งไทยและอังกฤษ

รัลายน้ำรูปภาพ

ไปที่แท็บ Product Image Watermarks

  • 1.1 Image : Upload Logo หรือรูปที่ต้องการ ขนาดรูปต้องเหมาะสมกับขนาดรูปสินค้า
  • 1.2 Image Opacity : ความทึบของรูปเป็น % เช่น 40
  • 1.3 Image Size : ขนาดรูปเป็น pixels เช่น 200×200
  • 1.4 Image Position : ตำแหน่งการวางลายน้ำ

และใส่ให้ครบทั้ง Base Thumbnail Small

ลายน้ำรูปภาพ

Base

ลายน้ำจะแสดงในรูปภาพหลักของรูปสินค้า

ลายน้ำรูปภาพ

Thumbnail

ลายน้ำจะแสดงในรูปภาพย่อของรูปสินค้า

รับทำเว็บไซต์ e-Commerce

Small

ลายน้ำจะแสดงในรูป Catalog สินค้า

รับทำเว็บไซต์ e-Commerce