WordPress 6.3 ออกแล้ว มีอะไรใหม่บ้าง?

WordPress 6.3 ออกแล้ว มีอะไรใหม่บ้าง?

WordPress ซึ่งได้ออกอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ ได้ออกอัพเดทตัวใหม่อีกครั้งแล้วครับ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยครั้งนี้ได้ใช้ Codename ว่า Lionel ซึ่งมาจากนักดนตรี Jazz ที่ชื่อว่า Lionel Hamption

สำหรับสิ่งเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ของ version นี้ มีดังต่อไปนี้ครับ

  • ปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ 170 จุด
  • รองรับ PHP 7.0 ขึ้นไป เลิกรองรับ PHP 5.0 แล้ว
  • เพิ่มระบบ Rollback ในกรณีที่เว็บอัพเดทแล้วมีปัญหา
  • เพิ่มระบบ Site Editor หรือตัวออกแบบหน้าตาเว็บ สามารถแก้ไขทุกอย่างของหน้าเว็บได้ในหน้าเดียว โดยไม่ต้องออกไปหน้าอื่น
  • แก้ไข Block และ Save เก็บไว้เป็น Pattern เอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้
  • มี Style Revisions หรือการเก็บข้อมูลสไตล์ของเว็บไซต์เอาไว้เป็นระยะๆ เพื่อที่จะย้อนกลับไปได้เสมอ ในกรณีที่แก้ไขเว็บแล้วพัง แต่ไม่รู้ว่าพังเพราะจุดไหน

blank