ขั้นตอนการใช้บริการ

 • email

  1. ส่งข้อมูลติดต่อทำเว็บ

  กรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์ม “ติดต่อทำเว็บ” หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะส่งใบเสนอราคาให้ท่านพิจารณทางอีเมล์ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้จากหลายช่องทางข้างต้น

 • signing_contract

  2. เลือก Package และมัดจำ 50%

  เมื่อลูกค้าตกลงทำเว็บและเลือก Package แล้ว ทางเราจะออก Invoice ให้ เมื่อชำระมัดจำแล้วก็สามารถเริ่มทำงานได้ทันที พร้อมกันนี้ลูกค้าต้องเริ่มส่งข้อมูลเบื้องต้นมาให้ผู้จัดทำ

 • paint-brush

  3. ออกแบบเว็บไซต์ / ติดตั้งระบบและ Config

  ใช้เวลาออกแบบเว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้) ระหว่างทีม Designer ทำการออกแบบ ทีม Developer จะทำการติดตั้งและ Config ระบบของเว็บ

 • fix

  4. เขียนธีมเว็บไซต์

  เมื่อลูกค้าพอใจในแบบ และ Confirm แบบแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียน Code เป็นเว็บจริง โดยใช้ระเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ เว็บก็แล้วเสร็จ

 • clipboard

  5. ส่งงานเข้าตรวจคุณภาพที่แผนก QC

  เรามีการตรวจสอบที่เข้มข้น ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า แผนก QC จะทำการตรวจสอบทุกระบบ ทั้งเรื่องของ Design และการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

 • hands

  6. ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์

  เมื่อแก้ไขงานตาม QC และตาม Comment ของลูกค้าแล้ว เว็บก็สมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการทำเว็บส่วนที่เหลือแล้ว ก็จะส่งมอบคู่มือและ User ใช้งานระบบ