ทำบุญครบรอบ 4 ปี บริษัท ปันไอเดีย จำกัด

ทำบุญครบรอบ 4 ปี บริษัท ปันไอเดีย จำกัด พนักงานและผู้บริหารร่วมทำโรงทาน ณ เรือนพักญาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น