สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560

ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย บริษัท ปันไอเดีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560