การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce

การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce

การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce

การตั้งค่าสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มยอดขายให้เว็บไซต์ Woocommerce สามารถตั้งได้ 3 วิธี คือ Related Products , Up-Sells and Cross-Sells

การตั้งค่า Up-Sells และ Cross-Sells สามารถตั้งได้ที่หน้าสินค้า

1. ไปที่เมนู สินค้า / สินค้าทั้งหมด และเลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่ม Up-Sells และ Cross-Sells

2. เลื่อนลงมาในส่วน ข้อมูลสินค้า

3. เลือกหัวข้อ สินค้าที่เชื่อมโยง

4. ค้นหาชื่อสินค้าที่ต้องการ

5. แล้วทำการอัพเดท

การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce

Up-Sells

Up-Sells จะเป็นการแนะนำสินค้าที่คุณอาจสนใจ ขณะที่กำลังดูสินค้า ซึ่งเราสามารถเลือกสินค้ายอดนิยม หรือสินค้าที่ทำกำไรสูง เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย ซึ่งจะแสดงผลที่หน้าสินค้า โดยเราสามารถตั้งค่า Layout การแสดงผลได้ที่เมนู รูปลักษณ์ / ปรับแต่ง / WooCommerce / Product Page / Related / Upsell แล้วทำการตั้งค่า Layout Up-Sells ซึ่งการตั้งค่าขึ้นอยู่กับ Theme ที่ใช้

ตัวอย่าง
การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce

Cross-Sells

Cross-Sells เป็นสินค้าที่จะแสดง เพื่อโปรโมทในหน้าตะกร้าสินค้า โดยจะแสดงเมื่อสินค้าที่เพิ่มไปยังตะกร้านั้น ถูกตั้งค่า Cross-Sells ไว้

โดยทั่วไปแล้วจะเป็นรายการเสริม ตัวอย่างเช่น หากคุณขายคอมพิวเตอร์ การขาย Cross-Sells อาจเป็นเมาส์ คีย์บอร์ด หรือจอภาพ

ตัวอย่าง
การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce

Related Products

Related Products เป็นการดึงสินค้าจากร้านค้าของคุณที่ใช้แท็กหรือหมวดหมู่เดียวกันกับสินค้าปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงในหน้าสินค้า โดยสามารถเปิดใช้งานได้ที่ รูปลักษณ์ / ปรับแต่ง / WooCommerce / Product Page / Related / Upsell การตั้งค่าขึ้นอยู่กับ Theme ที่ใช้

การดึงสินค้ามาแสดงจะเป็นรูปแบบการสุ่ม ไม่สามารถระบุสินค้าได้ แต่อาจได้รับอิทธิพลจากการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในหมวดหมู่เดียวกันหรือโดยใช้แท็กเดียวกัน

ตัวอย่าง
การตั้งค่า Related Products, Up-Sells and Cross-Sells สำหรับ Woocommerce