การจัดการหมวดหมู่สินค้าใน Magento 1.9

วิธีการจัดการหมวดหมู่สินค้าใน Magento 1. บทความนี้เป็น VDO ที่ทางผมทำขึ้นมาใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพและเสียงที่ใช้การสอนการใช้งาน Magento