Magento 2 : การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การจัดการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าในเว็บไซต์ Magento 2 สามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้ง่ายๆ เพิ่มได้ไม่จำกัด ตาม VDO นี้ค่ะ

VDO : การจัดการหมวดหมู่สินค้าสำหรับเว็บ Magento 2