งานปีใหม่ 2018 บริษัท ปันไอเดีย จำกัด

ก่อนจะหยุดยาวปีใหม่ บริษัท ปันไอเดีย จำกัด ได้จัดงานปีใหม่เล็กๆ แต่บรรยากาศอบอุ่น มีการกินเลี้ยง, จับฉลาก และมอบของรางวัลกัน 🙂