การสร้าง subdomain record ใน Cloudflare

การสร้าง subdomain record ใน Cloudflare

การสร้าง subdomain record ด้วย Cloudflare

Subdomain ใช้ภายในเว็บไซต์ เช่น ต้องการแยก Domain สำหรับหมวดหมู่ต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เช่น สำหรับฝ่าย Support สามารถตั้งโดเมนเป็น Support.abc.com หมวดหมู่ข่าว สามารถตั้งได้เป็น News.abc.com และ สำหรับร้านค้าเป็น Store.abc.com

1. หากต้องการสร้าง Subdomain จะต้องทำการตั้งค่าที่ Cloudflare

2. ไปที่หน้า Dashboard ของ Cloudflare เมนู DNS / Records

3. คลิกที่ปุ่ม Add Recode จากนั้นกรอกข้อมูล เลือก Type เป็น A

4. ระบุ Name เช่นตัวอย่างต้องการสร้าง Subdomain Support และทำการกรอก IP Address ของเว็บไซต์หลัก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save

5. เพียงเท่านี้จะได้โดเมน แล้วสามารถนำไปตั้งค่าในขั้นตอนต่อไปได้แล้ว

การสร้าง subdomain record ใน Cloudflare