Deedee.co.th

เว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า งานฝือมือ พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ด้วย Magento 2 โดยย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมที่ทำด้วย Magento 1 เว็บไซต์ Responsive Design รองรับมือถือ แสดงผลได้ดีในทุกขนาดอุปกรณ์

การแสดงผลในหน้าจอ PC

รับทำเว็บไซต์ E-Commerce

การแสดงผลในหน้าจอ Tablet

รับทำเว็บไซต์ Magento 2

การแสดงผลในหน้าจอ Mobile

รับทำเว็บไซต์ขายสินค้า

บริการของเรา : รับทำเว็บไซต์ Magento 2, รับทำเว็บไซต์ E-Commerce, รับทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์, รับทำเว็บไซต์ขายสินค้า, รับทำเว็บไซต์ Responsive, Magento Hosting