ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริษัท ปันไอเดีย จำกัด

เนื่องจากบริษัท ปันไอเดีย จำกัด ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ จึงถือฤกษ์ดี วันที่ 16 พฤษจิกายน 2561 ทำบุญขึ้นบ้านใหม่