หลักสูตรอบรม

หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ ด้วย Magento 2

เรียนทำเว็บด้วย Magento 2 จากผู้เชี่ยวชาญ

 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
 • ฿8,900

ค่าอบรม

 • ลูกค้า ThaishopDesign : 8,900 4,450 บาท
  ได้รับส่วนลด 50% (ไม่เกิน 2 ท่าน)
 • ลูกค้าทั่วไป : 8,900 บาท

สถานที่อบรม

The Connection ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ

หลักสูตรนี้จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐาน โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนเว็บมาก่อน

วันแรกจะเรียนรู้การจำลอง Host, การติดตั้ง Magento และการใช้งาน Function พื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดการหมวดหมู่สินค้า, Attribute และ Attribute Set, การแบ่งกลุ่มลูกค้า, การลงสินค้าประเภทต่างๆ, การจัดการออเดอร์

วันที่ 2 จะเรียนรู้การใช้งาน Magento ขั้นสูง เช่น การจัดการเว็บไซต์หลายภาษา, การแปลภาษาให้ Magento, การออกโปรโมชั่น, การ Import – Export ข้อมูล, การสำรองข้อมูลและการย้าย Host รวมถึงสอนการลง Security Patch อีกทั้งยังสอนการจัดการเว็บไซต์แบบ Responsive อีกด้วย

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานระบบ Magento ทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้าน สามารถใช้งาน Magento ในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ ด้วย Magento 1

เรียนทำเว็บด้วย Magento 1 จากผู้เชี่ยวชาญ

 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
 • ฿8,900

ค่าอบรม

 • ลูกค้า ThaishopDesign : 8,900 4,450 บาท
  ได้รับส่วนลด 50% (ไม่เกิน 2 ท่าน)
 • ลูกค้าทั่วไป : 8,900 บาท

สถานที่อบรม

The Connection ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ

หลักสูตรนี้จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐาน โดยที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนเว็บมาก่อน

วันแรกจะเรียนรู้การจำลอง Host, การติดตั้ง Magento และการใช้งาน Function พื้นฐานที่จำเป็น เช่น การจัดการหมวดหมู่สินค้า, Attribute และ Attribute Set, การแบ่งกลุ่มลูกค้า, การลงสินค้าประเภทต่างๆ, การจัดการออเดอร์

วันที่ 2 จะเรียนรู้การใช้งาน Magento ขั้นสูง เช่น การจัดการเว็บไซต์หลายภาษา, การแปลภาษาให้ Magento, การออกโปรโมชั่น, การ Import – Export ข้อมูล, การสำรองข้อมูลและการย้าย Host รวมถึงสอนการลง Security Patch อีกทั้งยังสอนการจัดการเว็บไซต์แบบ Responsive อีกด้วย

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานระบบ Magento ทั้งระบบหน้าร้านและหลังร้าน สามารถใช้งาน Magento ในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์
ด้วย WordPress และ WooCommerce

สำหรับทำเว็บบริษัทหรือเปิดร้านค้าออนไลน์แบบง่ายๆ

 • ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
 • ฿3,900

ค่าอบรม

 • ลูกค้า ThaishopDesign : 3,900 1,950 บาท
  ได้รับส่วนลด 50% (ไม่เกิน 2 ท่าน)
 • ลูกค้าทั่วไป : 3,900 บาท

สถานที่อบรม

The Connection ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ

หลักสูตรนี้จะพาท่านไปรู้จักกับ WordPress ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของโลก

เราจะพาท่านปูพื้นฐานตั้งแต่การจำลอง Host, การติดตั้ง WordPress, การลง Plugin, กาติดตั้งธีม และการตั้งค่าเบื้องต้นที่จำเป็น

ช่วงบ่ายเราจะพาท่านไปรู้จักกับ WooCommerce ซึ่งเป็น Plugin ที่ช่วยให้ WordPress นั้นสามารถกลายเป็นร้านค้าขายของออนไลน์ได้ เราจะสอนให้ท่านรู้จัก WooCommerce ไปตั้งแต่การติดตั้งตัว Plugins, การลงหมวดหมู่สินค้า, การลงสินค้า, การตั้งค่าขนส่ง, การตั้งค่าวิธีการชำระเงิน ฯลฯ

เมื่อจบหลักสูตรนี้ ท่านจะสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สามารถบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ