สรงน้ำพระ กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ปันไอเดีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระ, รดน้ำดำหัว, แจกทอง