ทำบุญสงกรานต์ 2561 สรงน้ำพระ

ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2561 มีการสรงน้ำพระ และรับประทานอาหารร่วมกัน