Vavinga.com

Vavinga.com เว็บจำหน่ายเครื่องหนังและรองเท้า โดดเด่นที่ส่วน Head เป็นลายหนังต่อเนื่องกัน
Catalog ย่อย ของแต่ละหมวดหมู่ ทำเป็นรูป Banner สวยงามตามความต้องการของเจ้าของเว็บ เมื่อคลิ๊กเข้าไปในแต่ละหมวดหมู่ จะมีรูปภาพ พร้อมอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของสินค้าในหมวดหมู่นั้นๆ

เว็บนี้มี Function การ Zoom ดูรายละเอียดสินค้า ช่วยให้การแสดงสินค้าดูน่าสนใจมากขึ้น

เว็บนี้ยังเป็นเว็บแบบสองภาษา และมี Function LiveHelp อีกด้วย