TewichDesign.com

เว็บจำหน่าย และรับสั่งทำโซฟา พื้นหลังและโทนของเว็บ จะเป็นลายผ้าที่ใช้ทำโซฟา มีระบบ Gallery เพื่อใช้แสดงลายผ้าและแบบหนัง
ตัวเว็บ ได้เพิ่มระบบ Gallery รูปภาพ, ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Web Forms, ระบบแจ้งการโอนเงิน ช่วยให้ลูกค้า สามารถสั่งสินค้าได้สะดวก และได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น