Siambodycare.com

เว็บไซต์ดีไซต์สวย สีสันสดใสชวนมอง โดดเด่นด้วยกราฟฟิคและ Banner ขนาดใหญ่ด้านบน
เมื่อเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ จะพบว่าเว็บไซต์มีการจัดเรียงสินค้าได้ 2 แบบ คือทั้งเป็นแบบ “ตาราง” และเป็นแบบ “รายการ” ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

แสดงรายการสินค้าแบบตาราง