Morninglytime.com

Morninglytime.com เป็นเว็บขายนาฬิกาโทนสีเข้ม ใช้สีแดงมาตัดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความโดดเด่น พื้นหลังเว็บยังคงใช้สีขาว เพื่อคงความ Clean ของตัวเว็บ ในหน้าแรกของเว็บยังเพิ่มส่วนของ Morningly Talk ไว้ให้เจ้าของเว็บไซต์ได้เขียนทักทายกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีระบบ Review สินค้า และระบบ Blog ช่วยให้เว็บไซต์ ดูมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา