Cnanpats.com

เป็นเว็บขายส่งรองเท้า เน้น Funtion ในการขายส่งเป็นหลัก เว็บใช้โทนสีที่ทางลูกค้าเป็นผู้กำหนด
ตัวเมนูของเว็บมี Function พิเศษ สามารถใส่ Banner หรือ ดึงข้อมูลจาก custom block ผ่านระบบหลังร้านได้