Bim100shopping.com

Bim100shopping.com เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางค์ จากผลงานการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา มากว่า 30 ปี โดยคณะนักวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากมหาวิทยาสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน ซึ่งนำทีมโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพให้ดีขึ้น

บริการของเรา : รับทำเว็บไซต์ Magento, รับทำเว็บไซต์ E-Commerce, รับทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์, รับทำเว็บไซต์ขายสินค้า, รับติดตั้ง Magento Extension