Baimiang.com

Baimiang.com เป็นเว็บจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออแกนิคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ เว็บนี้เป็นเว็บไซต์แบบ Responsive คือสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดวาง Layout ให้แปรเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ได้  ไม่ว่าคุณจะดูเว็บนี้ในมือถือ, iPad, หรือ PC ก็ยังแสดงผลได้คมชัดสวยงาม  เว็บไซต์ไม่ได้ถูกย่อให้เล็กลง  แต่จะปรับเปลี่ยนการจัดวาง Layout