BagIndeed.com

เว็บไซต์โทนขาวดำ แนวเรียบหรู ออกแบบเว็บไซต์ แนว minimal เน้นความโดดเด่นของรูปสินค้า และความง่ายในการใช้งานระบบ
เว็บไซต์เป็นแบบสองภาษา เพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถซื้อสินค้าได้ด้วย เว็บไซต์ยังมีระบบการ Zoom ดูรายละเอียดสินค้าที่สวยงาม เพิ่มความโดดเด่นให้สินค้า และมี Social Network อย่าง Facebook, Twitter, และ Google+ ตามสมัยนิยม

ระบบแจ้งการโอนเงินยังสามารถแนบไฟล์ได้ ทำให้สะดวกแก่เจ้าของร้าน สามารถเช็คยอดโอนได้สะดวก