ทีมงานของเรา

Meet the Team

ทีมงาน ThaishopDesign / บริษัท ปันไอเดีย จำกัด

Wisanu

Wisanu (Nu)

CEO / Project Manager

Patcharin

Patcharin (Mick)

GM / Account Executive

Anussara

Anussara (Bom)

Office Manager / Web Developer

Porntiwa

Porntiwa (Ae)

Senior Web Developer

Ornanong (Orn)

Web Developer