อบรม : การสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย Magento ณ The Connection ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อบรม : การสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย Magento ณ The Connection ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นการเปิดสอนครั้งแรกที่กรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตรเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 วัน วันแรกจะเป็นการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับ Magento ทั้งหมด, วันที่ 2 จะสอนเขียนหน้าเว็บไซต์ การตั้งค่าขั้นสูง, การย้าย Host, การนำเว็บลงจาก Host สำรองมายัง Localhost