ทำบุญโรงทาน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 6 ปี บจก.ปันไอเดีย

บริษัท ปันไอเดีย จำกัด ได้ร่วมกันทำโรงทาน ณ เรือนพักญาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่น