ทำโรงทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ThaishopDesign และ 5 ปี ปันไอเดีย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ThaishopDesign และครบ 5 ปี บริษัท ปันไอเดีย จำกัด เราได้ร่วมกันทำโรงทาน เรือนพักญาติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม