ทำบุญครบรอบ 7 ปี บจก.ปันไอเดีย

ทำบุญครบรอบ 7 ปี บริษัท ปันไอเดีย จำกัด และทำบุญปีแรกของ บริษัท ไทยครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีที่บริษัท เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน