กิจกรรมจัดสัมนาและท่องเที่ยว ณ The Sense เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมจัดสัมนาและท่องเที่ยว ณ The Sense เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 2559 กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ